english

Шестнадесета спартакиада на ВиК 04 септември 2019 - 08 септември 2019, Албена

Програма

П Р О Г Р А М А

за провеждане на

ШЕСТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА РАБОТНИЧЕСКА СПАРТАКИАДА

на работещите във ВиК сектора

от 04.09 до 08.09.2019 г. в к.к. Албена 

04.09. 2019 г.

14:00 - 19:00 ч. - Регистрация и настаняване на участниците – хотел Добруджа, к.к. Албена.

18:30 - 21:00 ч. - Вечеря.

20:00 ч.             - Техническа конференция в Спортна зала ”Албена”. 

21:00 ч.             - Официално откриване в зала „Перуника”. 

05.09. 2019 г.

07:30 - 10:00 ч. - Закуска.

09:00 - 12:30 ч. - Състезания. 

12:30 - 14:00 ч. - Обяд.

14:30 - 19:00 ч. - Състезания. 

18:30 - 21:00 ч. - Вечеря.  

06.09. 2019 г.

07:30 - 10:00 ч. - Закуска.

09:00 - 12:30 ч. - Състезания. 

12:30 - 14:00 ч. - Обяд.

14:30 - 19:00 ч. - Състезания. 

18:30 - 21:00 ч. - Вечеря.  

07.09. 2019 г.

07:30 - 10:00 ч. - Закуска.

09:00 - 12:30 ч. - Състезания.

12:30 - 14:00 ч. - Обяд.

14:30 - 19:00 ч. - Състезания.

18:30 - 20:30 ч. - Вечеря.

20:30 ч.             - Закриване и награждаване пред Централно управление на к.к. Албена.  

08.09. 2019 г.

07:30 - 10:00 ч. - Закуска.

12:30 - 14:00 ч. - Обяд и отпътуване.